Reglement  Truck- en tractorpulling Oss

De deelnemer

 1. die dit reglement niet naleeft kan uitgesloten worden van deelname;
 2. dient in het bezit te zijn van een geldig tractor of autorijbewijs;
 3. mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of andere stimulerende middelen;
 4. moet ten alle tijden de trekker (of special) op veilige wijze besturen;
 5. mag het terrein alleen stapvoets berijden zodat geen onnodige schade aan het terrein wordt toegebracht;
 6. is zelf verantwoordelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof etc.) op het terrein en het opruimen hiervan;
 7. vrijwaart de organisatie van alle aansprakelijkheid ten gevolge van deelname;
 8. die te laat verschijnt kan geen trekpoging meer doen;
 9. of een van de teamleden mag zich niet onsportief gedragen jegens een andere deelnemer, functionaris of toeschouwer. Onder onsportief gedrag wordt tevens verstaan het bewust vertragen van de wedstrijd. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om de deelnemer / het team uit te sluiten van verdere deelname en dereeds verworven punten ongeldig te verklaren;
 10. dient zijn startnummer duidelijk zichtbaar aan de linker zijde op de trekker te bevestigen;
 11. mag zich rijdend, op het gehele wedstrijdterrein, uitsluitend alleen op de trekker bevinden;

De trekpoging

 1. moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan;
 2. mag pas gestart worden als de groene vlag geheven is;
 3. die binnen 20 meter gestaakt wordt mag éénmaal overgedaan worden zonder dat er baanpreparatie zal plaatsvinden;
 4. mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen of het intrappen van de koppeling;
 5. moet gestopt worden als er afgevlagd wordt, doorrijden heeft diskwalificatie tot gevolg;
 6. wordt gediskwalificeerd zodra de tractor buiten de wedstrijdbaan komt;

Algemene regels

 1. mag een motortoerental hebben van max 2.700 omwentelingen per minuut;
 2. mag niet voorzien zijn van dubbellucht, stalen kammen, kettingen of iets dergelijks;
 3. mag totaal niet breder zijn dan 3 meter, uitgezonderd van de 9 en 11 ton loonwerkersklasse;
 4. wordt gewogen met chauffeur (tolerantie max 100 kg);
 5. mag voorzien zijn van extra gewichten, als deze degelijk aan de tractor zijn bevestigd, maximaal 1,25 meter vanaf de gril uitsteken en niet achter de achterbanden uitsteken. Verlies leidt tot diskwalificatie;
 6. moet een degelijke (goedgekeurde) valbeugel of cabine hebben;
 7. moet minimaal WA verzekerd zijn voor deze trekkertrek activiteit;
 8. mag gebruik maken van voorwielaandrijving;

Landbouw klasse

 1. opgesneden banden zijn niet toegestaan;
 2. de hefinrichting dient volledig en werkend aanwezig te zijn, heflatten en armen zijn hierbij dus verplicht, het niet, of onvolledig, aanwezig zijn hiervan kan leiden tot diskwalificatie;
 3. de trekhaak hoogte mag maximaal 50 cm zijn voor de klassen tot 9 ton, bij de 9 ton zelf mag de trekhaak maximaal 60 cm zijn. De trekhaak moet degelijk bevestigd zijn en aan de bovenkant moet de trekhaak vrij zijn;
 4. het maximaal onbelaste motortoerental mag 2.700 zijn, hierop kan gecontroleerd worden, overschrijding hiervan kan leiden tot diskwalificatie;
 5. de trekker dient een standaard landbouwtrekker te zijn zonder merk en type vreemde delen, dus motor, brandstofpomp en turbo dienen standaard te zijn geleverd in het desbetreffende type trekker. (bij twijfel dient de deelnemer dit dmv technische gegevens aan te kunnen tonen) zo niet kan dit leiden tot diskwalificatie;

Boerensport

 1. opgesneden banden zijn niet toegestaan;
 2. hefdeksel en armen dienen aanwezig te zijn (heflatten niet verplicht);
 3. de trekhaak hoogte mag maximaal 50 cm zijn
 4. het maximaal onbelaste motortoerental mag 2.700 zijn, hierop kan gecontroleerd worden, overschrijding hiervan kan leiden tot diskwalificatie;
 5. gebruik van een intercooler is niet toegestaan, ook niet als dit wel standaard op dit type trekker is geleverd;
 6. zichtbare turbo’s moeten afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal;
 7. voor tractoren met turbo dient er een kruis gemonteerd te zijn in de uitlaat met een minimale draaddiameter van 10 mm, bevestigd zo kort mogelijk aan de turbo;
 8. er mag gebruik worden gemaakt van 1 turbo, echter mogen de in- en uitlaatspruitstukken niet merkvreemd zijn;
 9. de brandstofpomp mag maximaal 1 pomp plunjer per cilinder hebben en de plunjer diameter mag standaard niet groter zijn dan 10 mm (geen P-Pomp);
 10. er mag aan deze klasse niet deelgenomen worden als de trekker elders in Nederland in competitie verbonden is met een Hobbysport of Sportklasse;

Sportklasse

 1. opgesneden banden zijn toegestaan;
 2. hefdeksel en armen hoeven niet aanwezig te zijn;
 3. de trekhaak hoogte mag maximaal 50 cm zijn;
 4. noodstop is verplicht;
 5. zichtbare turbo’s moeten afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal;
 6. voor tractoren met turbo dient er een kruis gemonteerd te zijn in de uitlaat met een minimale draaddiameter van 10 mm, bevestigd zo kort mogelijk aan de turbo;
 7. turbo is vrij;
 8. brandstofpomp is vrij;
 9. intercooler is vrij;
 10. stijgbegrenzing is verplicht en mag niet gekoppeld zijn aan de hefinrichting;

Aan alles waaraan dit reglement niet voldoet of waarover discussie bestaat zal ten aller tijde de beslissing die de wedstrijdleiding op dat moment neemt geldig